عکس

گزارش تصویری؛

بازدید وزیر کشور از نمایشگاه صنعت ساختمان

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور عصر روز چهارشنبه ۹ مرداد ماه ضمن بازدید از برخی غرفه های نمایشگاه صنعت سا...

چهارشنبه 9 مرداد

صفحات