عکس

گزارش تصویری؛

بازدید وزیر کشور از نمایشگاه صنعت ساختمان

دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور عصر روز چهارشنبه ۹ مرداد ماه ضمن بازدید از برخی غرفه های نمایشگاه صنعت سا...

چهارشنبه 9 مرداد
گزارش تصویری ؛

یکصد و بیستمین جلسه شورای اجتماعی کشور

يكشنبه 6 مرداد
گزارش تصویری:

بازدید وزیر کشور از پروژه ساخت تصفیه خانه شهر شیروان

دکتر رحمانی فضلی با حضور در محل اجرای طرح ساخت تصفیه خانه شهر شیروان از این پروژه بازدید کرد.

شنبه 22 تير
گزارش تصویری:

نشست صمیمی منتخبین شهرستان شیروان با وزیر کشور

نشست صمیمی دهیاران، شهرداران و اعضای منتخب شورای اسلامی شهرها و روستاهای شیروان با وزیر کشور در سالن...

شنبه 22 تير
گزارش تصویری:

حضور وزیر کشور در روستای سولدی و شهر لوجلی شهرستان شیروان

وزیر کشور در ادامه بازدید از مناطق مرزی شهرستان شیروان در روستای سولدی و شهر لوجلی حضور یافت.

جمعه 21 تير

صفحات