شناسه : 1000
دوشنبه 29 بهمن 2019-2-19 09:47:54
 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دوشنبه 29 بهمن ماه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دوشنبه 29 بهمن ماه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

آلبوم تصاویر

اضافه کردن دیدگاه جدید