شناسه : 1015
يكشنبه 12 اسفند 1397 2019-3-4 08:23:02
وزیر کشور: نشاط اجتماعی هم از منظر پیشگیری و هم با رویکرد درمانی، نسبت وثیقی با مدیریت آسیب های اجتماعی دارد و در هر دو بعد پیشگیری از بروز آسیب ها و درمان آسیب ها، موثر است؛ در نتیجه این موضوع به عنوان یک دستور دائمی شورای اجتماعی دنبال خواهد شد.
وزیر کشور: نشاط اجتماعی هم از منظر پیشگیری و هم با رویکرد درمانی، نسبت وثیقی با مدیریت آسیب های اجتماعی دارد و در هر دو بعد پیشگیری از بروز آسیب ها و درمان آسیب ها، موثر است؛ در نتیجه این موضوع به عنوان یک دستور دائمی شورای اجتماعی دنبال خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در یکصد و چهاردهمین نشست شورای اجتماعی کشور که صبح امروز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه در محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به بحث و بررسی درخصوص موضوع نشاط اجتماعی در جلسه پیشین این شورا، گفت: با توجه به شرایطی که در جامعه داریم، توجه به بحث نشاط بسیار لازم  و ضروری است و بایستی زمینه سازی و بسترسازی لازم در این حوزه انجام شود.
دکتر رحمانی فضلی با بیان اینکه نشاط امری درونی و برخاسته از ثبات، آرامش و رضایتمندی درونی است که جلوه بیرونی آن شادی است، به دو پیمایش بررسی شده در جلسات پیشین شورای اجتماعی اشاره کرد و گفت: در دو نظرسنجی ملی انجام شده یک نقطه مشترک وجود داشت و آن این بود که باورهای فردی با پنداشت های اجتماعی بسیار فاصله دارد. پنداشته های اجتماعی تحت تاثیر رسانه ها، القائات، تبلیغات و فضای افکار عمومی است و بسیار نامناسب تر از ادراکات شخصی است. اگر بخواهیم موضوع نشاط که جلوه بیرونی آن شادی است، را مدیریت و ساماندهی کنیم، حتما باید راهکارهایی متناسب با نیاز جامعه داشته باشیم. ادراکات حسی، ذهنی و عقلی و هرچه در جامعه با آن مواجه هستیم را باید ببینیم.
وزیر کشور با تأکید براینکه نشاط اجتماعی بایستی به طور مستمر در شورای اجتماعی دنبال شود و کارگروه ها باید در حوزه های روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی و اخلاق این موضوع بسیار مهم را دنبال کنند، افزود: باید برنامه های میان مدت یا درازمدت را با رویکرد تحقق نشاط واقعی در جامعه تنظیم کنیم اما در کوتاه مدت، پیشنهادات ارائه شده قابل اجرا است، اما علاوه بر این موارد، همه دستگاهها باید هم در حوزه مسئولیتی و وظایف خود و هم برای مخاطبان خود در خارج از دستگاه، برنامه داشته باشند.
دکتر رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنان خود در این جلسه، با اشاره به مراجعه روزانه ۴ تا ۵ میلیون نفر به ادارات کشور و تأثیر بازخورد این مراجعات، بر نشاط جامعه و با طرح این پرسش که از این مراجعات، چند درصد ناراضی برمی گردند؟ خاطر نشان کرد: نارضایتی همه این افراد، به خاطر مسائل مالی نیست؛ بلکه بروکراسی پیچیده، اهمیت ندادن و توجه نکردن به درخواست ها و فرآیندهای طولانی پاسخگویی، منجر به رنجش و نارضایتی می شود و این گونه رنجش ها و نارضایتی ها،  نشاط فردی را کاهش می دهد و کاهش نشاط فردی، موجبات کاهش نشاط اجتماعی را فراهم می آورد.
وزیر کشور در همین راستا ادامه داد: باید در برنامه های میان مدت و بلند مدت تصمیم بگیریم که ساز وکارهای تحصیل رضایتمندی را در نظام اداری خود ارتقاء دهیم. این کار را می توان با مکانیزه کردن یا با گذاشتن ناظر یا ایجاد پیشخوان ها و استفاده از فناوری های جدید برای ارائه غیر حضوری خدمات انجام داد. در این صورت، فردی که در صورت مراجعه حضوری برای انجام کار اداری چندین ساعت معطل می شد، اکنون می تواند بدون حضور در دستگاه، خدمت مد نظر خود را دریافت کند و این موضوع موجب رضایتمندی و رضایتمندی هم موجب نشاط می شود.
وی در ادامه با تاکید بر قابلیت اجرایی همه موضوعات مطرح شده از سوی دستگاهها در نشست شورای اجتماعی گفت: ما در کوتاه مدت، مشخصاً در ایام عید نوروز باید یک فصل برای اجرای برنامه های خود در عرصه نشاط تعریف کنیم. شرایط اجتماعی کشور به گونه ای است که از رهگذر تلفیق برخی مشکلات موجود و القائات منفی زیادی که به جامعه منتقل می شود، روحیه نشاط مردم، آسیب دیده است و این مسئله در نظرسنجی ها خود را نشان می دهد. لذا دستگاهها با وظایف متفاوت و تاثیرگذاری های مختلفی که دارند، باید با اجرای برنامه های خود در بهبود این وضعیت، نقش آفرینی کنند.
وزیر کشور در ادامه به نقش و تاثیرگذاری صداو سیما در این زمینه اشاره کرد و گفت: صدا و سیما می تواند، با برنامه های مختلف در افزایش مشارکت جویی، رضایتمندی، نشاط عمومی و پر کردن اوقات فراغت مردم کارهای موثری انجام دهد.
وی در ادامه با مرور تنوع جغرافیایی کشور و اشاره به اینکه، ایران از منظر انسانی و طبیعی، جغرافیایی متنوع و با اقوام، اقلیتها و حوزه های مختلف فرهنگی و جغرافیایی، در عین تنوع دارای وحدت است، گفت: این کثرت و وحدت همزاد آن، زیبایی خاص جغرافیای ایران و شرایط اجتماعی ایران را شکل داده است، اما این زیبایی ها به قدر کافی منجر به نشاط عمومی نمی شود، چرا که به فضای ادراکی جامعه منتقل نمی شود؛ در حالی که رسانه ها و از جمله صدا و سیما با استفاده از ظرفیت شبکه های استانی باید بازتابی مناسب و اقدامی در جهت نمایش تنوع ایران داشته باشد تا از این رهگذر، نشاط زیادی در جامعه ایجاد شود.
دکتر رحمانی فضلی در همین زمینه، به یکی از مؤلفه های تنوع فرهنگی در ایران؛ یعنی موسیقی بومی و محلی (فولکلور) اشاره و گفت: با رعایت حساسیت ها و ملاحظات در نحوه اجرا، می توانیم شرایطی را ایجاد کنیم که موسیقی های محلی ایران در تلویزیون در مقاطع مختلف و مناسبات مختلف فرهنگی ارائه شود و ضمن تأمین نشاط، انسجام و وحدت بیشترکشور را فراهم نماید.
وزیر کشور در ادامه  به عمق و غنا و در عین حال تنوع شکلی موجود در عرصه فرهنگ محلی اشاره کرد و گفت: باید تجلی و جلوه مناسبات ملی و مذهبی را در کشور زیاد کنیم تا آداب و رسومی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، دیده شود. همچنین بیان نمونه های موفق می تواند رضایتمندی و همینطور انگیزه ایجاد کند و در نتیجه در جامعه نشاط ایجاد شود.
وی در جمع بندی مباحث مرتبط با تقویت نشاط فردی و اجتماعی تاکید کرد: نباید این موضوع تبدیل به موضوعی رسمی، دولتی و بخشنامه ای شود. آنچه مهم است مشارکت واقعی مردم در امور و از جمله در این عرصه است. مشارکت واقعی نیز منوط به انگیزه های درونی است. البته وظیفه دستگاه ها در این عرصه، زمینه سازی و بستر سازی است. دستگاههای اجرایی باید بستر و زمینه های آرامش روحی مردم را ایجاد کنند و به مردم به خوبی پاسخ دهند، تا جوشش درونی مردم موجب رضایتمندی آنها شود.
وزیر کشور با تبیین نسبت نشاط و آسیب های اجتماعی خاطرنشان کرد: نشاط اجتماعی هم از منظر پیشگیری و هم با رویکرد درمانی، نسبت وثیقی با مدیریت آسیب های اجتماعی دارد و در هر دو بعد پیشگیری از بروز آسیب ها و درمان آسیب ها، موثر است؛ در نتیجه این موضوع به عنوان یک دستور دائمی شورای اجتماعی دنبال خواهد شد و دستگاههای مختلف برنامه های خود را در این زمینه ارائه خواهند کرد و کمیته ای در دبیرخانه شورا اجرای برنامه ها را پیگیری می کند و هرسه ماه گزارشگیری خواهیم داشت.
دکتر رحمانی فضلی تصریح کرد: هماهنگی و هم افزایی دستگاهها در این زمینه بسیار مهم است. باید همه بخش های مرتبط را فعال کنیم و موجب رضایتمندی، امید، اعتماد و انگیزه و تلاش و کار در جامعه و نشاط باشیم.
 
گفتنی است وزیر کشور در حاشیه نشست شورای اجتماعی در جمع خبرنگاران با تشریح رویکردهای مد نظر در عرصه نشاط اجتماعی از مردم  خواست تا اگر پیشنهادات و توصیه هایی دارند که می تواند در زمینه نشاط اجتماعی به شورای اجتماعی کمک کند، نظرات و پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای اجتماعی ارسال کنند.

اضافه کردن دیدگاه جدید