شناسه : 1038
دوشنبه 27 اسفند 1397 2019-3-19 13:55:09
 دکتر حسن روحانی و اعضای کابینه روز دوشنبه 27 اسفند ماه بعد از آخرین جلسه هیأت دولت در سال 1397 در جمع خبرنگاران حاضر شدند و رییس جمهوری طی سخنانی به بررسی موضوعات مختلف روز و کشور پرداخت.
دکتر حسن روحانی و اعضای کابینه روز دوشنبه 27 اسفند ماه بعد از آخرین جلسه هیأت دولت در سال 1397 در جمع خبرنگاران حاضر شدند و رییس جمهوری طی سخنانی به بررسی موضوعات مختلف روز و کشور پرداخت.

تصاویر مرتبط

اضافه کردن دیدگاه جدید