شناسه : 1055
جمعه 16 فروردين 1398 2019-4-6 00:17:29
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور صبح روز جمعه 16 فروردین 98 در سفر به استان لرستان ضمن بازدید هوایی و زمینی از شهرهای معمولان و پل دختر در جلسه مدیریت بحران استان که در شهر پل دختر تشکیل شد شرکت کرد.
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور صبح روز جمعه 16 فروردین 98 در سفر به استان لرستان ضمن بازدید هوایی و زمینی از شهرهای معمولان و پل دختر در جلسه مدیریت بحران استان که در شهر پل دختر تشکیل شد شرکت کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید