شناسه : 1073
دوشنبه 19 فروردين 2019-4-10 16:10:11
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان با حضور وزیر کشور و وزیر نیرو در محل استانداری خوزستان برگزار شد.
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان با حضور وزیر کشور و وزیر نیرو در محل استانداری خوزستان برگزار شد.

در ادامه سفر دکتر رحمانی فضلی به اهوازجلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان با حضور وزیر کشور و وزیر نیرو و سایر اعضا در محل استانداری خوزستان برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید