شناسه : 1094
شنبه 31 فروردين 1398 2019-4-22 14:08:01
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز شنبه در نامه های جداگانه ای به وزرای بهداشت و درمان، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر نفت، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار پیگیری مشکلات سیل زدگان شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز شنبه در نامه های جداگانه ای به وزرای بهداشت و درمان، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر نفت، وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار پیگیری مشکلات سیل زدگان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور ، وزیر کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان، خواستار اتخاذ تمهیدات فوری برای ارائه خدمات بهداشتی، درمان و بازتوانی روحی افراد آسیب دیده و بازیابی هویت و ارتقاء خودباوری و همچنین بازسازی و نوسازی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی -درمانی در مناطق سیلزده شد.
در این نامه خطاب به «سعید نمکی» با اشاره به خسارات وارده از سیل اخیر نوشته شده است: با عنایت به دستور ریاست جمهوری در جلسه 18-1-98 هیات وزیران، به منظور ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت ها و امکانات اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای کاهش آلام هموطنان سیل زده و بازسازی و جبران هرچه سریعتر خسارت های مادی و معنوی وارده نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها در بازسازی و نوسازی مراکز اقدام شود.
قائم مقام شورای عالی مدیریت بحران در این نامه خطاب به وزیر بهداشت اظهار داشت: با توجه به وظایف و مأموریت های آن وزارت در تامین بهداشت، درمان و بازتوانی، لازم است ضمن اتخاذ تمهیدات فوری در ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و بازتوانی روحی افراد آسیب دیده و بازیابی هویت و ارتقاء خودباوری و همچنین بازسازی و نوسازی بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا این اقدامات هر چه سریع تر در زمانبندی لحاظ شده صورت گیرد.
رییس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیلزده کشور در نامه خود خطاب به نمکی عنوان کرد: لازم است اقدامات این وزارت در حوزه بهداشت با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های حادثه دیده، در حداقل زمان ممکن و با بررسی و ارزیابی میزان خسارت های وارده به مراکز درمانی انجام شود.
وزیر کشور در این نامه خطاب به وزیر بهداشت بیان داشت: همچنین لازم است به منظور پیش بینی ساز و کار تامین اعتبار برای جبران خسارت های ناشی از سیل اخیر، نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها برای ارائه خدمات، بازسازی و نوسازی مراکز مذکور که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده باشد اقدام و یک نسخه از آن جهت بررسی به این وزارت ارسال شود.

همچنین وزیر کشور در نامه دیگری به وزیر جهادکشاورزی خواستار اتخاذ تمهیدات فوری و پیش بینی ساز و کار تامین اعتبار برای جبران خسارت های بخش کشاورزی در مناطق سیل زده شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی امروز در نامه ای خطاب به محمود حجتی نوشت: با عنایت به دستور ریاست جمهوری در جلسه هجدهم فروردین ماه هیات وزیران به منظور ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت ها و امکانات اعم از بخش دولتی و غیردولتی برای کاهش آلام هموطنان سیل زده و بازسازی و جبران هرچه سریعتر خسارت های مادی و معنوی وارده، نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها اقدام شود.
رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده در این نامه عنوان کرد: با توجه به وظایف و ماموریت های آن وزارت در بازسازی و تعیین نیازمندی های حوزه آبی و کشاورزی، لازم است ضمن اتخاذ تمهیدات فوری در بخش کشاورزی به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های حادثه دیده، در حداقل زمان ممکن و با بررسی و ارزیابی میزان خسارت های وارده در حوزه مرتبط با منابع کشاورزی، نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن این زیرساخت ها در مناطق سیل زده اقدام شود.
وزیر کشور در این نامه خطاب به «حجتی» افزود: در حوزه مرتبط با منابع کشاورزی، محصولات باغداری، دام و آبزیان و همچنین پیش بینی سازوکارهای تامین اعتبار برای جبران آن، نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها برای بازسازی و احیاء زیرساخت های کشاورزی که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده باشد اقدام و یک نسخه از آن جهت بررسی به این وزارت ارسال شود.


وزیر کشور در نامه دیگری خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار برنامه ریزی و ارزیابی خسارت های وارده به زیرساخت های ارتباطات سیار و ثابت در مناطق سیل زده و پیش بینی اعتبارات و برنامه های عملیاتی برای بازسازی و نوسازی این زیرساخت ها شد.


عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به «محمد جواد آذری جهرمی» با اشاره به خسارات وارده از سیل اخیر به زیرساخت های ارتباطات سیار و ثابت تصریح کرد: با عنایت به دستور حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در جلسه 18-1-98 هیات وزیران به منظور ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت ها و امکانات اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای کاهش آلام هموطنان سیل زده و بازسازی و جبران هرچه سریعتر خسارت های مادی و معنوی وارده نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها اقدام شود.
وزیر کشور یادآور شده است: باتوجه به وظایف و ماموریت های این وزارت در بازسازی و نوسازی زیرساخت های ارتباطات سیار و ثابت لازم است ضمن اتخاذ تمهیدات فوری در بخش مربوطه به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های حادثه دیده در حداقل زمان ممکن و با بررسی و ارزیابی میزان خسارت های وارده نیز نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن این زیرساخت ها در مناطق سیل زده اقدام شود.
رحمانی فضلی در نامه خود خاطرنشان کرده است: به منظور پیش بینی تامین اعتبار برای جبران خسارت های وارد به زیرساخت های ارتباطات سیار و ثابت نیز نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها برای بازسازی و نوسازی و احیاء زیرساخت های خطوط تلفن اعم از سیار و ثابت که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده باشد؛ اقدام و یک نسخه از آن جهت بررسی به وزارت کشور ارسال شود.
 

در نامه ای به وزیر نفت:

وزیر کشور خواستار ارائه خدمات و تامین سوخت مورد نیاز واحدهای مسکونی شد

وزیر کشور در نامه ای به وزیر نفت خواستار ارائه خدمات و تامین سوخت مورد نیاز واحدهای مسکونی و واحدهای عمل کننده در مناطق سیل زده و بازسازی و نوسازی جایگاه های سوخت رسانی و خطوط گاز رسانی شد.

در نامه عبدالرضا رحمانی فضلی به بیژن زنگنه وزیر نفت با یادآوری خسارت های ناشی از سیل اخیر آمده است: با عنایت به دستور رییس جمهوری در جلسه 18 فروردین 98 هیات وزیران به منظور ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت ها و امکانات اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای کاهش آلام هموطنان سیل زده، بازسازی و جبران هرچه سریع تر خسارت های مادی و معنوی وارده و با توجه به وظایف و ماموریت های این وزارتخانه در ارائه خدمات و تامین سوخت مورد نیاز واحدهای مسکونی و واحدهای عمل کننده در مناطق و بازسازی و نوسازی جایگاه های سوخت رسانی و خطوط گاز رسانی لازم است ضمن اتخاذ تمهیدات فوری برای جلوگیری از بروز هرگونه خلل در روند تامین و توزیع مواد سوختی مورد نیاز به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های حادثه دیده در حداقل زمان ممکن و با بررسی و ارزیابی میزان خسارت های اقدامات لازم انجام شود.

رییس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده همچنین از وزیر نفت خواست: پیش بینی ساز و کار تامین اعتبار برای جبران خسارت ها، تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها برای بازسازی و نوسازی جایگاه های سوخت و زیرساخت های بخش نفت و گاز که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده باشد ، انجام و یک نسخه از آن جهت بررسی به وزارت کشور ارسال شود.

 

در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی:

رحمانی فضلی خواستار بازسازی محورهای مواصلاتی مناطق سیل زده شد

    وزیر کشور در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر اتخاذ تمهیدات فوری در بخش راه و مسکن در مناطق سیل زده، خواستار بازسازی و نوسازی ساختمان ها و همچنین محورهای مواصلاتی در انواع جاده ای و ریلی در این مناطق شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «عبدالرضا رحمانی فضلی» روز شنبه در نامه ای به «محمد اسلامی» با یادآوری خسارت های ناشی از سیل اخیر از وزیر راه و شهرسازی خواست که در بازسازی و نوسازی ساختمان ها و جاده های مواصلاتی اقدامات لازم انجام شود.

در بخشی از نامه وزیر کشور آمده است: با عنایت به دستور رییس جمهوری در جلسه 18 فروردین 98 هیات وزیران به منظور ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت ها و امکانات اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای کاهش آلام هموطنان سیل زده و بازسازی و جبران هرچه سریع تر خسارت های مادی و معنوی وارده با توجه به وظایف و ماموریت های این وزارتخانه در بازسازی و نوسازی ساختمان ها در انواع مختلف عمومی، تجاری، اداری و مسکونی همچنین محورهای مواصلاتی در انواع جاده و ریلی لازم است ضمن اتخاذ تمهیدات فوری در بخش راه و مسکن به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های حادثه دیده در حداقل زمان ممکن و با بررسی و ارزیابی میزان خسارت های وارده در حوزه مرتبط اقدامات لازم صورت گیرد.

رحمانی فضلی رییس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده کشور در این نامه تصریح کرد: همچنین به منظور پیش بینی ساز و کارهای تامین اعتبار برای جبران خسارت ها، نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها برای بازسازی و نوسازی ساختمان های همه بخش های دولتی و غیر دولتی و احیاء زیر ساخت های انواع راه ها، جاده و ریلی که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده باشد اقدام و یک نسخه از آن جهت بررسی به این وزارت ارسال شود.

 

وزیر کشور در نامه ای به وزیر صنعت و معدن:

تامین مایحتاج عمومی وتوزیع امکانات درمناطق سیل زده ضروری است

وزیر کشور در نامه ای به وزیر صنعت و معدن با تاکید بر ضرورت تأمین مایحتاج عمومی و ضروری و توزیع امکانات مورد نیاز و بازسازی و نوسازی واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی و معادن در مناطق سیل زده، خواستار اتخاذ تمهیدات فوری برای توزیع نیازها و امکانات ضروری شد.

در نامه عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است: با عنایت به دستور رییس جمهوری در جلسه 18 فروردین 98 هیات وزیران به منظور ایجاد عزم ملی و بسیج همه ظرفیت ها و امکانات اعم از بخش دولتی و غیر دولتی برای کاهش آلام هموطنان سیل زده، بازسازی و جبران هرچه سریع تر خسارت های مادی و معنوی وارده با عنایت به وظایف و ماموریت های آن وزارت در تامین مایحتاج عمومی و ضروری و توزیع امکانات مورد نیاز و بازسازی و نوسازی واحدهای صنفی، صنعتی، تولیدی و معادن لازم است ضمن اتخاذ تمهیدات فوری برای توزیع نیازها و امکانات ضروری به نحوی برنامه ریزی و عمل شود تا با همکاری و هماهنگی شورای هماهنگی مدیریت بحران استان های حادثه دیده در حداقل زمان ممکن و با بررسی و ارزیابی میزان خسارت های وارده اقدامات لازم صورت گیرد.

رییس قرارگاه بازسازی و نوسازی در این نامه تاکید کرد: همچنین لازم است به منظور پیش بینی ساز و کار تامین اعتبار برای جبران خسارت های ناشی از سیل اخیر، نسبت به تهیه طرح ها و برنامه ها و عملیاتی کردن آنها که ضرورتاً می بایست در آن زمانبندی نیز لحاظ شده باشد اقدام و یک نسخه از آن جهت بررسی به این وزارت ارسال شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید