شناسه : 1158
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 2019-5-22 10:40:49
دکتر رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به دین پرست معاون وزارت کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پآیدار شرق و غرب؛ ضمن تاکید بر همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیگیری سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارائه نتایج آن را خواستار شد.
دکتر رحمانی فضلی در ابلاغیه ای به دین پرست معاون وزارت کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پآیدار شرق و غرب؛ ضمن تاکید بر همکاری با ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیگیری سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر و ارائه نتایج آن را خواستار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در این ابلاغیه آمده است؛ نظر به اینکه هماهنگی و پیگیری سیاست ها، برنامه‌ها و اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر از طرف رئیس جمهور محترم به اینجانب محول شده است، به منظور ارائه گزارش های نوبه ای ماهانه از مجموعه اقدامات انجام شده و روند پیشرفت امور به محضر ایشان مقتضی است با هماهنگی و همکاری جناب آقای مومنی دبیر کل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر، ضمن تهیه و ارائه گزارش های موصوف ترتیبی اتخاذ گردد تا این امر مهم با دقت، جدیت و همکاری همه دستگاه‌های مرتبط به ویژه استانداران محترم به طور مستمر پیگیری، انجام و نتایج آن ارائه گردد.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید