شناسه : 1185
يكشنبه 26 خرداد 1398 2019-6-17 01:30:38
دکتر رحمانی فضلی در یکصد و نوزدهمین نشست شورای اجتماعی کشور با بیان اینکه بررسی همه پیوست‌های اجتماعی طرح ها و پروژه های کشور در شورای اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: شورای اجتماعی کشور در زمینه سیاست گذاری، تعیین اصول، نظارت و برنامه‌ریزی کلی اقدام می کند و باید اصول و شاخص‌هایی را که پیوست‌های اجتماعی متناسب با آنها تهیه می شود، به تایید این شورا برسد.
دکتر رحمانی فضلی در یکصد و نوزدهمین نشست شورای اجتماعی کشور با بیان اینکه بررسی همه پیوست‌های اجتماعی طرح ها و پروژه های کشور در شورای اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: شورای اجتماعی کشور در زمینه سیاست گذاری، تعیین اصول، نظارت و برنامه‌ریزی کلی اقدام می کند و باید اصول و شاخص‌هایی را که پیوست‌های اجتماعی متناسب با آنها تهیه می شود، به تایید این شورا برسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یکصد و نوزدهمین نشست شورای اجتماعی کشور  با اشاره به ضرورت تجربی، عقلی و عینی وجود پیوست اجتماعی در اجرای طرح‌های کلان کشور گفت: این پیوست صرفاً در پروژه های فنی و عمرانی مورد توجه نیست. حتی یک پروژه فرهنگی و آموزشی می‌تواند آثاری داشته باشد که اگر آثار و پیامدهای آن پیش بینی و مدیریت نشود، در عمل آسیب‌هایی به همراه خواهد داشت که شاید رفع آن آسیب‌ها نیازمند صرف هزینه‌های چندین برابری نسبت به اعتباری درنظرگرفته شده باشد .
وی با اشاره به اینکه در تصویب آیین نامه اجرایی پیوست اجتماعی دغدغه هایی از سوی دستگاههای مختلف مطرح شده است، گفت: یکی از این دغدغه ها در حوزه اجرا است. برخی تاکید داشتند که اجرای پیوست‌ها باید سهل و جامع باشد و  در روند کارها نیز کندی یا مانع ایجاد نکند که این نکته درست است و باید اجرای این پیوست‌ها منجر به سهولت در کارها شود، ضمن اینکه با حداقل هزینه انجام شود چراکه گاهاً چنین فرایندهایی هزینه های اجرای کار را بسیار بالاتر می برد.
وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه بررسی همه پیوست‌های اجتماعی طرح ها و پروژه های کشور در  شورای اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: شورای اجتماعی کشور نهاد اداری و اجرایی نیست و بیشتر در زمینه سیاست گذاری، تعیین اصول، نظارت و برنامه‌ریزی کلی اقدام می کند. با این حال شورای اجتماعی کشور باید اصول و شاخص‌هایی را که پیوست‌های اجتماعی باید متناسب با آنها تهیه شود، تایید کند. 
وی در همین راستا افزود: می‌توانیم به سازمان برنامه و بودجه ماموریت دهیم که این سازمان شاخص‌ها و اصولی را برای تدوین پیوست های اجتماعی تنظیم کند تا زمانی که این اصول در شورای اجتماعی تصویب شد به‌عنوان موارد مدنظر در همه پیوست‌های اجتماعی لحاظ شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی موافقت نامه‌های تصویب طرحها و پروژه های کلان کشور باید این موارد را لحاظ کرده و پیگیر اجرای آنها باشد و شورای اجتماعی نیز با توجه به جایگاهش بایستی بر این امر نظارت کند.
دکتر رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به دغدغه های اجتماعی و فرهنگی درخصوص آیین نامه اجرایی پیوست اجتماعی کشور گفت: آثار مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابل تفکیک نیستند. تاکنون بحث توجیه اقتصادی و فنی در همه پروژه ها لحاظ می شد و پیوست زیست محیطی هم در پروژه های کلان به طور نسبی درنظر گرفته می شود. بنابراین در تنظیم آیین‌نامه اجرایی پیوست اجتماعی باید دقت کنیم که پیوست فرهنگی و اجتماعی با هم دیده شود. در ماده ۸۰  قانون ششم توسعه، بر پیوست اجتماعی با هدف پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید شده است و همچنین به دلیل ماهیت شورای اجتماعی بُعد پیشگیری از آسیب های اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اما با توجه به همسایگی و قرابت مسائل فرهنگی و اجتماعی، می‌توان در عمل آن‌ها را در کنار یکدیگر دید.
وزیر کشور با بیان اینکه یکی دیگر از دغدغه های مطرح شده در این جلسه اندازه و سطح پروژه هایی است که نیاز به اجرای پیوست اجتماعی دارد، اظهار کرد: این آیین نامه نیاز به سطح بندی دارد. با این حال بخش اعظمی از امور با  نظارت سازمان برنامه و بودجه و شورای اجتماعی کشور، به خود دستگاه‌های اجرایی واگذار می شود. همچنین باید دقت داشت که  فرایند جدیدی در روند کنونی تایید پروژه ها ایجاد نکنیم. 
دکتر رحمانی فضلی عنوان کرد: در این جلسه نظرات خوب و دقیقی در زمینه آیین‌نامه اجرایی پیوست اجتماعی مطرح شد و لازم است سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور کمیته ای را تشکیل و با صاحب نظران، حاضران این جلسه و سایر علاقمندان جلسه بگذارند و نظرات آنها تجمیع کنند تا این آیین نامه تکمیل شود. به این ترتیب می توانیم در حوزه اجتماعی با تعیین اصول و شاخص ها ورود رسمی و قانونی داشته باشیم و در نتیجه پروژه ها و طرح های کشور را به خوبی پیش ببریم.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید