شناسه : 1222
جمعه 21 تير 1398 2019-7-15 20:54:30
وزیر کشور در ادامه بازدید از مناطق مرزی شهرستان شیروان در روستای سولدی و شهر لوجلی حضور یافت.

اضافه کردن دیدگاه جدید