شناسه : 1225
شنبه 22 تير 1398 2019-7-16 17:25:09
دکتر رحمانی فضلی با حضور در محل اجرای طرح ساخت تصفیه خانه شهر شیروان از این پروژه بازدید کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید