شناسه : 1250
سه شنبه 8 مرداد 1398 2019-7-31 09:49:59
نمایندگان از پاسخ های وزیر کشور که به منظور پاسخ گویی به سوالات نمایندگان در جلسه کمیسیون حاضر شده بود قانع شدند.
نمایندگان از پاسخ های وزیر کشور که به منظور پاسخ گویی به سوالات نمایندگان در جلسه کمیسیون حاضر شده بود قانع شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان از پاسخ های وزیر کشور که به منظور پاسخ گویی به سوالات نمایندگان در جلسه کمیسیون حاضر شده بود قانع شدند.
اصغر سلیمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به جلسه امروز سه شنبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: رحمانی فضلی وزیر کشور امروز به منظور پاسخگویی به سوالات  ۱۱نفر از نمایندگان به مجلس آمده بود که از این ۱۱ نماینده یک نفر انصراف داد و یک سوال نیز به جلسه بعدی موکول شد.
وی افزود: در پایان جلسه کمیسیون مقررشد سوالات تعدادی از نمایندگان جهت بررسی های بیشتر در کارگروه های مرتبط بررسی و یا به مراجع مرتبط ارجاع داده شود و تعدادی دیگر از سوالات نیز توسط وزیر پاسخ داده و نمایندگان سوال کننده قانع شدند./

منبع: خبرگزاری خانه ملت

 

اضافه کردن دیدگاه جدید