شناسه : 1340
پنجشنبه 28 شهريور 1398 2019-9-22 12:46:00
دکتر رستم وندی: در مراحل مواجهه با افراد بدپوشش، همین قشر ۱۰ درصدی در اولویت ارشاد و در صورت لزوم اقدامات قانونی انضباطی قرار دارند تا شاهد نقض آشکار قانون نباشیم.
دکتر رستم وندی: در مراحل مواجهه با افراد بدپوشش، همین قشر ۱۰ درصدی در اولویت ارشاد و در صورت لزوم اقدامات قانونی انضباطی قرار دارند تا شاهد نقض آشکار قانون نباشیم.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، دکتر تقی رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در خصوص اظهارات اخیر دکتر رحمانی‌فضلی درباره میزان افراد بدپوشش در جامعه به خبرنگار این پایگاه گفت: اظهارات وزیر محترم کشور بیان نظرات شخصی و یا تبیین وضعیت اجتماعی بر اساس دیدگاه شخصی نبوده است، بلکه ایشان نتیجه پیمایش های متعدد چند دستگاه در این خصوص را به خبرنگاران اعلام کردند.

دکتر رستم وندی افزود: این مطالعات که مبتنی بر پیمایش های روش مند و از سوی بخش های مختلف و با تکنیک های علمی و استاندارد اجرا شده، توسط نماینده صدا و سیما در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور، جمع بندی و اعلام شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در توضیح ارقام اعلام شده در سنجش وضعیت بدپوششی در کشور خاطر نشان کرد: عدد اعلام شده به صورت میانگین ارقام مربوط به مناطق مختلف کشور  و بدین معناست که ممکن است بد پوششی در کلانشهری بیشتر و در یک شهرستان کمتر باشد ولی میانگین ارقام که در قالب عدد اعلامی وزیر محترم کشور، بین ۸ تا ۱۰ درصد مطرح شد، نمایانگر وضعیت کلی کشور است.

دبیر شورای اجتماعی کشور، همچنین بروز برخی ابهامات در این زمینه را ناشی از اقتضای خبرنویسی و انعکاس خبر به صورت خلاصه دانست و گفت: توضیحات موجود در این زمینه در تبیین مسئله که از جمله در جلسه شورای اجتماعی کشور از سوی دکتر رحمانی فضلی، مبتنی بر نتایج پیمایش های رسمی، اعلام شد، کاملا قانع کننده  است.

دکتر تقی رستم وندی در تبیین موضوع اعلام شده توضیح داد:  وجود بد پوششی ۸ تا ۱۰ درصدی در جامعه در حقیقت اشاره به قشری دارد که بدپوششی آنها مبتنی یا همراه با نوعی ولنگاری رفتاری یا بی بند و باری اخلاقی است؛ اکثریت این دسته بدون باور به حجاب، عامدانه و به صورت نمایشی، فرهنگ برهنگی و مخالفت با حجاب را به صورت عملی ترویج می کنند. به عبارت دیگر این گروه نه تنها خود مقید به حجاب نیستند بلکه به گونه‌ای حضور اجتماعی پیدا می کنند تا دیگران را نیز به بی حجابی ترغیب کنند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: به طور خلاصه این گروه ۸ تا ۱۰ درصدی، بی‌حجابی ترویج ای و نمایشی دارند که آثاری به مراتب بدتر از ضعف حجاب برخی دیگر از بانوان دارد.

دکتر رستم وندی خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر اعلام میانگین بد پوششی ترویجی در کل کشور، بدین معنا نیست که در اقشار دیگری از بانوان گونه هایی از ضعف حجاب وجود ندارد، بلکه مطالعات نشان می‌دهد که علاوه بر این ۱۰ درصد، می‌توان ضعف حجاب را در دسته دیگری از بانوان مشاهده کرد ولی این نوع از رفتار غیر مطابق با ضوابط شرعی از سوی این دسته از بانوان، از اساس با رفتار اجتماعی گروه ۸ تا ۱۰ درصدی که در حال ترویج بد پوششی هستند، متفاوت است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با یادآوری اینکه، اعلام مواضع و  سیاست‌های حوزه حجاب، به صورت بسیار منطقی، مستدل و بر اساس ضوابط شرعی و قانونی در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور از سوی وزیر محترم کشور مطرح گردیده است، تاکید کرد: مواضع اعلام شده، مورد رضایت و حمایت اعضای شورای اجتماعی کشور است.

دکتر رستم وندی افزود: این مواضع در صورت دقت نظر دیگر صاحب نظران، حتماً مورد تایید ایشان نیز قرار می گیرد؛ چرا که مبتنی بر این اصل است که نباید با اقسام متفاوت بدپوششی برخورد یکسان داشت؛ این امر بدین معناست که در مراحل مواجهه با افراد بدپوشش، همین قشر ۱۰ درصدی در اولویت ارشاد و در صورت لزوم اقدامات قانونی انضباطی قرار دارند تا شاهد نقض آشکار قانون نباشیم.

دبیر شورای اجتماعی کشور در پایان تاکید کرد: به هرحال کسانی که کشف حجاب می کنند یا به صورت عملی نمایش بد حجابی می‌دهند، باید متوجه باشند که عوامل مسئول در این حوزه در اجرای قانون بسیار جدی هستند و مردم متدین و غیور کشورمان بر تحقق عملی هنجارهای فرهنگی و موازین قانونی اصرار دارند.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید