شناسه : 1341
شنبه 23 شهريور 1398 2019-9-22 12:53:13
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در سفری 2 روزه به بیشکک سفر کرد.  دیدار با نخست وزیر قرقیزستان، بازدید از سرویس مبارزه با مواد مخدرقرقیزستان ، مذاکره و امضای موافقتنامه بین وزرای کشور ایران و قرقیزستان و دیدار با ایرانیان مقیم این کشور از برنامه های  این سفر بود.
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در سفری 2 روزه به بیشکک سفر کرد. دیدار با نخست وزیر قرقیزستان، بازدید از سرویس مبارزه با مواد مخدرقرقیزستان ، مذاکره و امضای موافقتنامه بین وزرای کشور ایران و قرقیزستان و دیدار با ایرانیان مقیم این کشور از برنامه های این سفر بود.

اضافه کردن دیدگاه جدید