شناسه : 1359
يكشنبه 7 مهر 1398 2019-10-2 13:00:39
دکتر رحمانی فضلی یکشنبه 7 مهرماه با استقبال استاندار و مدیران استان وارد ایلام شد و پس از گفتگو با خبرنگاران در فرودگاه، با چرخبال عازم مرز مهران شد و از این مرز بازدید کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید