شناسه : 1409
پنجشنبه 2 آبان 1398 2019-10-26 16:29:37
همایش استانداران سراسر کشور روز پنجشنبه 2 آبان ماه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در سالن اجتماعات استانداری خراسان رضوی برگزار شد.
همایش استانداران سراسر کشور روز پنجشنبه 2 آبان ماه با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در سالن اجتماعات استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید