شناسه : 1411
پنجشنبه 2 آبان 1398 2019-10-28 12:44:55
 وزیر کشور که برای شرکت در همایش استانداران سراسر کشور به مشهدمقدس سفر کرده است به همراه استانداران با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد.
وزیر کشور که برای شرکت در همایش استانداران سراسر کشور به مشهدمقدس سفر کرده است به همراه استانداران با تولیت آستان قدس رضوی دیدار کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید