شناسه : 1466
يكشنبه 1 دى 1398 2019-12-22 13:48:50
رحمانی فضلی: اگر مشارکت سمن ها و مردم سازماندهی مناسبی شوند، می توانیم از ظرفیتهای اجتماعی، فنی، فرهنگی و ظرفیت های اقتصادی آنها، در جهت توسعه و افزایش فرهنگ مشارکت در کشور به نحو احسن و بیش از پیش استفاده کنیم.
رحمانی فضلی: اگر مشارکت سمن ها و مردم سازماندهی مناسبی شوند، می توانیم از ظرفیتهای اجتماعی، فنی، فرهنگی و ظرفیت های اقتصادی آنها، در جهت توسعه و افزایش فرهنگ مشارکت در کشور به نحو احسن و بیش از پیش استفاده کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه یکصد و بیست و ششمین نشست شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران گفت: امروز موضوع بسیار مهمی در شورای اجتماعی در دستور کار قرار داشت. با توجه به اینکه در صدد ارائه لایحه ای به دولت برای قانون نویسی در مجلس هستیم، کارگروههایی این مسئله را بررسی کارشناسی کرده اند و امروز این موضوع در صحن شورای اجتماعی مطرح شد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه تعداد سازمان های مردم نهاد زیادی در کشور فعال هستند، افزود: براساس آمار ارائه شده در جلسه امروز، حدود ۲۰ هزار سمن در کشور داریم و نزدیک به ۴۲ هزار موسسه فرهنگی، قرآنی و هنری نیز با ساختار مردمی مجوز فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه کارآمدی، توانمندی و اثربخشی سازمانهای مردم نهاد بسیار مهم است، عنوان کرد: می بایست دراین حوزه اقدامات قانونی و حمایتی، امکانات آموزشی و ترویجی، و امکان الگوسازی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی و قانونی وجود داشته باشد.
رحمانی فضلی تصریح کرد: در نشست امروز بحث ساماندهی سازمانهای مردم نهاد مطرح شد و دستگاههای مختلف گزارشهایی از عملکرد خود در این حوزه با توجه به آسیب ها، فرصت ها و ضعفهای موجود ارائه و سایر اعضای شورا نیز نظرات خود بیان کردند.
وزیر کشور با بیان اینکه موضوع سازمان های مردم نهاد و مشارکت اجتماعی امری ضروری و اجتناب ناپذیر در کشور است، اظهار کرد: دولت دموکراتیک دولتی است که مشارکت اجتماعی را تقویت کند، نظارت پذیر و پاسخگو باشد که این سه ویژگی با سمن ها و مشارکت مردم در قالب تشکل ها می توانیم بهتر و بیشتر هدایت کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اگر مشارکت سمن ها و مردم سازماندهی مناسبی شوند، می توانیم از ظرفیتهای اجتماعی، فنی، فرهنگی و ظرفیت های اقتصادی آنها، در جهت توسعه و افزایش فرهنگ مشارکت در کشور به نحو احسن و بیش از پیش استفاده کنیم.
وزیر کشور ابراز امیدواری کرد: لایحه ای که در این حوزه تدوین و قانونی که در ادامه آن تصویب خواهد شد، گام مهمی در امر ساماندهی، توانمندسازی واثربخشی سازمان های مردم نهاد باشد.  

اضافه کردن دیدگاه جدید