شناسه : 1469
پنجشنبه 5 دى 1398 2019-12-27 11:35:52

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ این نشست با هدف تقویت همکاری های مجمع خیرین و وزارت کشور و در راستای مصوبات نشست شورای اجتماعی کشور در جهت بهره گیری از ظرفیت و توان نهادهای مردمی و خیریه در موضوعات و مسائل مختلف کشور ازجمله مسائل اجتماعی برگزار شد.
وزیر کشور در این نشست ادامه با اشاره به اینکه در سالهای اخیر، وزارت کشور به تقویت حوزه اجتماعی توجه ویژه ای داشته است، اظهار کرد: پیش از حضور بنده در این مسئولیت نیز، موضوعات اجتماعی مورد توجه بوده است اما این موضوعات، در وزارت کشور مهم و اولویت دار تلقی نمی شده است؛ چرا که به هرحال دو رکن اساسی وزارت کشور سیاست و امنیت است. رحمانی فضلی ادامه داد: اما از زمانی که مسئولیت این وزارتخانه را برعهده گرفتم، دو رکن دیگر اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت، به طوری که اکنون وزارت کشور در حوزه اقتصادی پیشتاز است و مستقلاً هم عمل می کند و در حوزه اجتماعی نیز پس از گزارشی که خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و با توجه به دستورات ایشان اقدامات شتاب بیشتری گرفته است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه؛ بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری در بحث آسیب های اجتماعی، ۲۰ سال عقب هستیم و با اینکه اقداماتی انجام شده است اما هرچه جلوتر می رویم، به دلیل اینکه هدف ثابت نیست و مدام سرعت تغییرات زیادتر می شود، فاصله تا نقطه مطلوب هم بیشتر می شود.
دکتر رحمانی فضلی در تبیین سرعت زیاد تغییرات ، به سرعت بسیار بالای تحولات اجتماعی و غیر قابل سنجش بودن این سرعت، اشاره کرد و گفت: این امر از یک سو، ناشی از تحولات فن آوری، تحولات سرمایه گذاری و اقتصادی و تحولات فرهنگی است و از سوی دیگر، ناشی از آن است که بموازات ورود فن آوری های جدید نتوانستیم فرهنگ و محتوای لازم برای آنها را فراهم کنیم.
وزیر کشور، در ادامه به آسیب شناسی روند حل مشکلات اجتماعی پرداخت و گفت: اگر این تلاش ها، صرفاً در قالب و چارچوب اقدامات دولتی دنبال شود، طبعاً از قدرت و توان دولت ها خارج است؛ چرا که، دولت ها اولویتهای مستحدثه، مسائل و مشکلات و همچنین محدودیتهایی دارند که توان انجام چنین اموری را از آنها سلب می کند.
دکتر رحمانی فضلی در همین راستا ادامه داد: اما اگر مردم با رویکرد مهر، زیبایی، آرامش، معرفت اندوزی و دیگر رویکردهای مد نظرشان به همنوعان خود کمک کنند، می تواند به چشمه جاری ای بدل شود که جوشش آن پایانی ندارد.
وزیر کشور در فراز دیگری از مباحث خود در مجمع خیرین کشور گفت: در حوزه سازمان های مردم نهاد کارهای زیادی انجام شده است ولی در حوزه توانمندی، هدف گذاری و همراه کردن مردم در بخش های مختلف به خوبی کار نشده است.
دکتر رحمانی فضلی با اشاره به اینکه توجه به امور خیریه ریشه در اعماق تفکرات، تاریخ و فرهنگ ما دارد، افزود: این موضوعات سابقه ای فراتر از مسائل آئینی دارد و ریشه های تاریخی در فرهنگ ما دارد؛ البته در همه جوامع این نوع امور وجود داشته است، اما ایران به عنوان تمدنی کهنسال؛ مبتنی بر مشارکت و نقش اصلی مردم در این نوع امور است.
وزیر کشور با بیان اینکه در وزارت کشور هرکاری در چارچوب وظایف و مأموریت های  وزارت کشور اقتضاء داشته باشد، در جهت کمک به خیریه و سمن ها انجام می شود،  گفت: فعالیت خیریه ها و سمن ها در بحث سلامت اجتماعی بسیار مهم است که می تواند مسائل و موضوعات حوزه آسیب های اجتماعی را نیز در برگیرد. از جمله؛ برخی خانواده های ما از نبود آرامش رنج می برند و نیاز است این امر ریشه یابی شود.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه نیازمند سازمان مردم نهاد و یا خیریه ملی در حوزه حوادث غیرمترقبه هستیم، گفت: با توجه به حادثه خیر بودن ایران و بروز انواع حوادث طبیعی در جای جای کشور، با وجود داشتن امکانات کافی، مشکلات زیادی در امر توزیع امکانات به حادثه دیدگان داریم که سازمان های مردم نهاد و خیریه ها که شعب مستقر در استان و شهرستانها دارند،  در محل حادثه می توانند به خوبی این مسائل را برطرف کنند.
وی با اشاره به اینکه بزرگترین خیریه ما اربعین است، اضافه کرد: در مراسم عظیم راهپیمایی اربعین که در ظرف ۲۰ روز بیش از سه میلیون نفر در کشور از کشوری به کشور دیگر جا به جا می شود، تمامی نیازها اعم از مکان، خوراک و نیازهای بهداشتی و ... به دست خود مردم انجام و تامین می شود. با این حال این امور، می تواند ساماندهی بهتری داشته باشد و در این مسیر فعالیت نهادهای مدنی برای ساماندهی و کاروان بندی زائران از شهر مبدأ می تواند بسیار موثر باشد. و البته روشن است که چنین اموری با این عظمت از توان صرفاً نهادهای دولتی خارج است و سازمان های مردمی به خوبی می توانند چنین اموری را مدیریت کنند.
وزیر کشور همچنین ضمن تقدیر از اقدامات خیرین در ساخت و گسترش خوابگاههای دانشجویی گفت: خوابگاه امکانی است که بستر ادامه تحصیل را برای دانشجویان فراهم می کند. روسای دانشگاهها نیز برای همکاری با خیرین در ایجاد بسترهای لازم برای ساخت خوابگاههای جدید آمادگی کامل دارند.
وزیر کشور همچنین در مقدمه مباحث خود در این نشست با اشاره به اینکه انجام امور خیر موجب رضایت قلبی در خیرین می شود، گفت: کار خیر منطبق با دل خیرین است و براساس آنچه که خداوند در قرآن وعده داده است بهشت؛ جایی است که مومنان آرامش مطلق را تجربه می کنند، در دنیا نیز انسان می تواند در لحظاتی این آرامش تجربه کند که همان لحظه ای از بهشت است و این چنین لحظات برای خیرین بسیار بیشتر اتفاق می افتد.
دکتر رحمانی فضلی با اشاره به اینکه عالم هستی بر صدق استوار است، تاکید کرد: خیر امری صدق است و مبتنی بر ذات انسان، خیر نوعی زیبایی است و همه این امور خیر ابتدا برای تعالی انسان و پس از آن برای بهره برندگان از این امور خیر است.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید