شناسه : 147
پنجشنبه 12 بهمن 2017-10-18 11:39:09
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در سفر امروز رئیس جمهوری به کرمان وی را همراهی کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در سفر امروز رئیس جمهوری به کرمان وی را همراهی کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید