شناسه : 1515
دوشنبه 28 بهمن 1398 2020-2-18 07:41:35
چهل و هفتمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی دوشنبه ۲۸ بهمن ماه به ریاست وزیر کشور در وزارت کشور برگزار شد.
چهل و هفتمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی دوشنبه ۲۸ بهمن ماه به ریاست وزیر کشور در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید