شناسه : 1518
پنجشنبه 24 بهمن 1398 2020-2-19 16:00:23
همایش استانداران سراسر کشور پنج شنبه 24 بهمن با حضور وزیر کشور برگزار شد.
همایش استانداران سراسر کشور پنج شنبه 24 بهمن با حضور وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید