شناسه : 1541
سه شنبه 5 فروردين 1399 2020-3-25 10:51:43
عصر سه شنبه ۵ فروردین ماه، نشست ویژه بررسی گام های جدید در ابعاد اجتماعی، انتظامی مدیریت بیماری کرونا در وزارت کشور با حضور وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنگوی دولت، فرمانده ناجا، دادستان تهران و معاونین دادستان كل كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد کل نیروهای مسلح، بسيج، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، ارتباطات و فن آورى اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط در وزارت کشور برگزار شد.
عصر سه شنبه ۵ فروردین ماه، نشست ویژه بررسی گام های جدید در ابعاد اجتماعی، انتظامی مدیریت بیماری کرونا در وزارت کشور با حضور وزرای کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنگوی دولت، فرمانده ناجا، دادستان تهران و معاونین دادستان كل كشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ستاد کل نیروهای مسلح، بسيج، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، ارتباطات و فن آورى اطلاعات و سایر دستگاه های ذیربط در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید