شناسه : 1593
شنبه 6 ارديبهشت 1399 2020-4-26 10:20:07
وزير كشور با اشاره به ايده جهش توليد مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: برنامه دولت عملياتی كردن ايده رهبری است؛ اقتضای اين راهبرد، پای كار آوردن منابع و ظرفيت های اقتصاد داخلی است. در اين راستا بازار سرمايه در كشور فعال شده و از سوی ديگر واگذاری ها نيز با هدف تامين منابع بيشتر برای دولت بيشتر شده است.
وزير كشور با اشاره به ايده جهش توليد مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: برنامه دولت عملياتی كردن ايده رهبری است؛ اقتضای اين راهبرد، پای كار آوردن منابع و ظرفيت های اقتصاد داخلی است. در اين راستا بازار سرمايه در كشور فعال شده و از سوی ديگر واگذاری ها نيز با هدف تامين منابع بيشتر برای دولت بيشتر شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی وزارت كشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزير در حاشيه نشست ستادهای مديريت كرونا و اقتصاد مقاومتي كه عصر روز شنبه ششم ارديبهشت ماه در محل وزارت كشور و در قالب ارتباط ويدئو كنفرانس با استان ها برگزار شد؛ با بيان اينكه در جلسه امروز سياست های جديد جهش توليد را براي استان ها در ذيل سياست های كلان دولت ابلاغ كرديم؛ گفت: در سال جديد در امتداد سال ۹۸ كه  با مساله تحريم  فروش نفت و انتقال منابع و تامين  كالا از خارج  مواجه بوديم با دو موضوع و چالش جديد كرونا و ركود جهانی نيز مواجه هستيم. 
وی در ادامه افزود: مساله ركود جهانی بسيار جدی است و آثارش را در كاهش بی سابقه فروش نفت و كاهش تبادلات و تجارت جهانی مي بينيم و اين مساله بر اقتصاد كشورمان هم خواسته وناخواسته تاثير خواهد گذاشت. برای همين بايستی نهايت تلاش مان را به كار بگيريم كه آثار و پيامدهاي منفی اين ركود جهاني را بر اقتصاد مان كمتر كنيم.
وزير كشور با اشاره به ايده جهش توليد مطرح شده  از سوي مقام معظم رهبري نيز گفت: برنامه دولت عملياتي كردن ايده رهبري است؛ اقتضاي اين راهبرد، پاي كار آوردن منابع و ظرفيت هاي اقتصاد داخلي است. در اين راستا بازار سرمايه در كشور فعال شده و از سوي ديگر واگذاري ها نيز با هدف تامين منابع بيشتر براي دولت سامان يافته است.
دكتر رحماني فضلي با اشاره به نقش بخش خصوصي و مردم در فعال شدن اقتصاد كشور گفت: وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي و استانداري ها بايد تلاش كنند نحوه مشاركت واقعي مردم را هم در حوزه تامين منابع  و هم سرمايه گذاري فراهم كنند. اين جزء دستوراتي است كه دولت داده و با هماهنگي استان ها پيگير اجراي آن هستيم.
وي همچنين به تلاش براي افزايش بهره وري اشاره كرد و گفت: در حال حاضر شرايط محدودي براي منابع و سرمايه گذاري داريم و براي خروج از اين وضعيت يكي از بهترين راه ها افزايش بهره وري است. در اين راستا اولين اولويت دولت، حفظ و صيانت از شرايط موجود توليد است. بحث دوم فعال كردن واحدهاي توليدي است كه در شرايط كرونا دچار ركود شده اند و تلاش دولت بر فعال كردن اين واحد ها و بازگشت كارگران اين حوزه است.
وزير كشور به مساله سرمايه گذاري هاي جديد در كشور اشاره و گفت: با توجه به مساله بيكاري و اشتغال، تمركز بر واحدهاي توليدي اشتغال زا و كوچك است كه سريع به فعاليت ونتيجه برسد.
وي همچنين  از  برنامه دولت براي تمام كردن همه طرح هاي نيمه فعال در كشور خبر داد و گفت: همه بايد تلاش كنيم كه در سال جديد با محور قرار دادن مردم، اقتصاد داخلي كشورمان را كه متاثر از شرايط ركود اقتصاد جهاني است با فعال كردن ظرفيت های داخلی به سمت و سوی هدفدار و توليد محور حركت دهيم.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید