شناسه : 1600
دوشنبه 1 ارديبهشت 1399 2020-4-29 10:10:52
بيست و چهارمين همايش سراسری فرماندهان نيروی انتظامیبا حضور وزیر کشور در تهران دوشنبه ۱ ارديبهشت برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید