شناسه : 1619
سه شنبه 9 ارديبهشت 1399 2020-5-16 07:42:07
سه شنبه 9 اردیبهشت نشست مشترك ستاد انتخابات كشور با استانداران و ستاد انتخابات استان ها به صورت ویدئوكنفرانس در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد.

1. film-setad.mp4 | دانلود فیلم

2. film-setad 02.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید