شناسه : 1621
چهارشنبه 24 ارديبهشت 1399 2020-5-17 17:03:44
 هجدهمین نشست كميته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مديريت كرونا به ریاست وزیر کشور و با حضور اعضا و نمایندگان دستگاهها و نهادهای مختلف در سالن پيامبر اعظم(ص) وزارت كشور برگزار شد.
هجدهمین نشست كميته اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مديريت كرونا به ریاست وزیر کشور و با حضور اعضا و نمایندگان دستگاهها و نهادهای مختلف در سالن پيامبر اعظم(ص) وزارت كشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید