شناسه : 1654
سه شنبه 20 خرداد 1399 2020-6-9 18:36:32
بیست و دومین نشست کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا صبح سه شنبه 20 خرداد به ریاست وزیر کشور برگزار شد.
بیست و دومین نشست کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت کرونا صبح سه شنبه 20 خرداد به ریاست وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید