شناسه : 1656
دوشنبه 19 خرداد 1399 2020-6-9 18:56:38
دومین جلسه برنامه ریزی برای تحقق شعار جهش تولید به ریاست رییس جمهوری دوشنبه 19 خرداد برگزار شد.
دومین جلسه برنامه ریزی برای تحقق شعار جهش تولید به ریاست رییس جمهوری دوشنبه 19 خرداد برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید