شناسه : 1659
شنبه 24 خرداد 1399 2020-6-14 11:27:15
اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی با ترکیب جدید سران قوا به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد.
اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی با ترکیب جدید سران قوا به ریاست دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید