شناسه : 1663
يكشنبه 1 تير 1399 2020-6-22 12:21:25
اولین جلسه ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در سال 99 به ریاست دکتر رحمانی وزیر کشور برگزار شد.
اولین جلسه ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران در سال 99 به ریاست دکتر رحمانی وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید