شناسه : 1684
دوشنبه 9 تير 1399 2020-7-11 12:51:51
نشست استانداران منطقه چهار کشور نهم تیرماه با حضور وزير كشور، معاونين وزارت كشور و استانداران استان های ايلام، خوزستان، كرمانشاه، لرستان و همدان با هدف بررسی آمادگی های ایجاد شده و اولویت های پیشرو، در وزارت کشور برگزار شد.
نشست استانداران منطقه چهار کشور نهم تیرماه با حضور وزير كشور، معاونين وزارت كشور و استانداران استان های ايلام، خوزستان، كرمانشاه، لرستان و همدان با هدف بررسی آمادگی های ایجاد شده و اولویت های پیشرو، در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید