شناسه : 1688
چهارشنبه 18 تير 1399 2020-7-12 10:37:37
جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه 18 تیر ماه با حضور اعضا برگزار شد.
گزارش تصویری:

جلسه هیات دولت

جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه 18 تیر ماه با حضور اعضا برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید