شناسه : 1708
چهارشنبه 8 مرداد 1399 2020-8-1 13:05:56
بیست و هشتمین جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا با حضور وزرای کشور و آموزش و پرورش و شهردار تهران در وزارت کشور برگزار شد.
بیست و هشتمین جلسه کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا با حضور وزرای کشور و آموزش و پرورش و شهردار تهران در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید