شناسه : 1715
چهارشنبه 7 خرداد 1399 2020-8-1 15:10:05
بیستمین جلسه کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی کرونا به ریاست وزیر کشور برگزار شد.
بیستمین جلسه کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی کرونا به ریاست وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید