شناسه : 1723
دوشنبه 18 فروردين 1399 2020-8-1 16:35:51
پنجاهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.

1. 990118.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید