شناسه : 1726
دوشنبه 11 فروردين 1399 2020-8-1 16:59:40
نشست ویدئو کنفرانس وزیر کشور با استانداران سراسر کشور در خصوص بیماری کرونا برگزار شد.
نشست ویدئو کنفرانس وزیر کشور با استانداران سراسر کشور در خصوص بیماری کرونا برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید