شناسه : 1727
چهارشنبه 6 فروردين 1399 2020-8-1 17:06:13
نشست ویدئو کنفرانس وزیر کشور با استانداران سراسر کشور با موضوع آخرین وضعیت استانها در خصوص مدیریت بیماری کرونا برگزار شد.
نشست ویدئو کنفرانس وزیر کشور با استانداران سراسر کشور با موضوع آخرین وضعیت استانها در خصوص مدیریت بیماری کرونا برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید