شناسه : 1732
دوشنبه 26 اسفند 1398 2020-8-1 18:00:22
چهل و نهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست وزیر کشور برگزار شد.
چهل و نهمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید