شناسه : 1735
دوشنبه 5 اسفند 1398 2020-8-1 18:43:41
چهل و هشتمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور 5 اسفندماه در وزارت کشور برگزار شد.
چهل و هشتمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور 5 اسفندماه در وزارت کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید