شناسه : 1743
سه شنبه 14 مرداد 1399 2020-8-5 11:19:45
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه عصر روز سه شنبه با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضاییه و مقننه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه عصر روز سه شنبه با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای ستاد اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضاییه و مقننه در دفتر رئیس جمهوری تشکیل شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید