شناسه : 1750
دوشنبه 20 مرداد 1399 2020-8-10 15:15:31
نشست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با مجمع سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان روز دوشنبه در محل وزارت کشور برگزار شد. در این نشست پروانه تاسیس و فعالیت مجمع ملی جوانان توسط وزیر کشور به مدیران این تشکل اعطا شد.
نشست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با مجمع سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان روز دوشنبه در محل وزارت کشور برگزار شد. در این نشست پروانه تاسیس و فعالیت مجمع ملی جوانان توسط وزیر کشور به مدیران این تشکل اعطا شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید