شناسه : 1756
دوشنبه 27 مرداد 1399 2020-8-18 09:19:16
نشست بررسی وضعیت و چالش های مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، جمعی از معاونین وزارت کشور و استانداران تهران، مازندران، گیلان، گلستان و البرز برگزار شد.
نشست بررسی وضعیت و چالش های مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور، جمعی از معاونین وزارت کشور و استانداران تهران، مازندران، گیلان، گلستان و البرز برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید