شناسه : 1757
دوشنبه 27 مرداد 1399 2020-8-18 09:28:03
پنجاه و پنجمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست وزیر کشور برگزار شد.
پنجاه و پنجمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور به ریاست وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید