شناسه : 1759
دوشنبه 20 مرداد 1399 2020-8-18 10:09:54
نشست وزرای کشور و ورزش و جوانان با مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد جوانان صبح دوشنبه 20 مرداد ماه در وزارت کشور برگزار شد.

1. 990520.mp4 | دانلود فیلم

اضافه کردن دیدگاه جدید