شناسه : 1764
پنجشنبه 30 مرداد 1399 2020-8-21 18:52:03
علاوه بر طرح های پرشماری که افتتاح می شود،  هفته دولت امسال، ۱۷۲۲ پروژه جدید نیز کلنگ زنی می شود که کل اعتبار پیش بینی شده برای آن حدود هجده هزار میلیارد تومان است.
علاوه بر طرح های پرشماری که افتتاح می شود، هفته دولت امسال، ۱۷۲۲ پروژه جدید نیز کلنگ زنی می شود که کل اعتبار پیش بینی شده برای آن حدود هجده هزار میلیارد تومان است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در آستانه هفته دولت، دکتر رحمانی فضلی با اشاره به نظارت وزارت کشور از طریق استانداری ها بر طرح‌ها و پروژه‌هاي استان های مختلف کشور گفت: تعداد كل پروژه‌هاي قابل افتتاح و بهره‌برداري در هفته دولت امسال با احتساب پروژه‌هاي ملي، استاني، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، بخش خصوصي و خيرين در حوزه‌هاي مختلف بیش از هجده هزار پروژه ( ۱۸۳۹۷) است که مجموع اعتبار كل آن  حدود پنجاه هزار میلیارد تومان مي باشد.

وزیر کشور افزود: علاوه بر طرح های پرشماری که افتتاح می شود،  هفته دولت امسال، ۱۷۲۲ پروژه جدید نیز کلنگ زنی می شود که کل اعتبار پیش بینی شده برای آن حدود هجده هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به حضور مؤثر بخش خصوصی در سرمایه گذاری و اجرای طرح هایی مختلف خاطر نشان کرد: سهم پروژه‌هاي بخش خصوصي كشور به مقدار ۴۵ درصد از كل اعتبارات به ثمر نشسته در هفته دولت امسال، بيشترين و پروژه‌هاي خيرين با یک درصد از كل این اعتبارات، كمترين سهم را به خود اختصاص داده است. همچنين پروژه‌هاي ملي با ۲۵درصد، داراي رتبه دوم، پروژه‌هاي استاني با ۱۷ درصد رتبه سوم و پس از آن به ترتيب پروژه‌هاي شهرداري‌ها با ۱۰ درصد و پروژه‌های دهياري‌ها با ۲ درصد از كل اعتبارات به ثمر نشسته، رتبه‌هاي چهارم و پنجم را دارا مي باشد.

گفتنی است؛ متوسط سرانه اعتبارات پروژه هایی که در هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد براي هر نفر در كشور برابر با ۶.۳ میلیون ریال است.

 

 

اضافه کردن دیدگاه جدید