شناسه : 1776
دوشنبه 10 شهريور 1399 2020-9-1 16:26:09
پنجاه و ششمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور عصر دوشنبه 10 شهریور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.
پنجاه و ششمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور عصر دوشنبه 10 شهریور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید