شناسه : 1786
جمعه 21 شهريور 1399 2020-9-14 11:09:58
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشورهمزمان با برگزاری مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از  ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.
دکتر رحمانی فضلی وزیر کشورهمزمان با برگزاری مرحله دوم یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.

اضافه کردن دیدگاه جدید