شناسه : 1787
يكشنبه 23 شهريور 1399 2020-9-14 11:16:30
یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.
یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور به ریاست دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور برگزار شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید